ProInf.net

Octubre 2014Curs d'ACTIC nivell mitjà BRU…

Logo ACTIC

L'ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.Consola en colores…

Mostrar colores en la consola

Ir arriba