ProInf.net

Francisco

Enginyer tècnic en Informàtica. Àmplia experiència informàtica en entorns administratiu, disseny gràfic i programació. Expert en Flash i disseny d'aplicacions.
Ingeniero técnico en Informática. Amplia experiencia informática en entornos administrativo, diseño gráfico y programación. Experto en Flash y diseño de aplicaciones.

Ir arriba