ProInf.net

Quim

Llicenciat en Informàtica. Àmplia experiència professional en l'entorn administratiu i vendes. Experiència com a formador a les principals eines de l'entorn ofimàtic i internet, disseny web, base de dades i programació en VBA.
Licenciado en Informática. Amplia experiencia profesional en el entorno administrativo y ventas. Experiencia como formador en las principales herramientas del entorno ofimático e internet, diseño web, base de datos y programación en VBA.

Ir arriba