ProInf.net

Relacionado

Nombres de colores HTML

Francisco 16-10-03
Logo de colores

Tabla con los nombres de los colores HTML en inglés. Estos nombres de color se pueden utilizar en las hojas de estilo en cascada CSS.

Artículos relacionados

Nombres de colores HTML

Aliceblue
F0F8FF
Antiquewhite
FAEBD7
Aqua
00FFFF
Aquamarine
7FFFD4
Azure
F0FFFF
Beige
F5F5DC
Bisque
FFE4C4
Black
000000
Blanchedalmond
FFEBCD
Blue
0000FF
Blueviolet
8A2BE2
Brown
A52A2A
Burlywood
DEB887
Cadetblue
5F9EA0
Chartreuse
7FFF00
Chocolate
D2691E
Coral
FF7F50
Cornflowerblue
6495ED
Cornsilk
FFF8DC
Crimson
DC143C
Cyan
00FFFF
Darkblue
00008B
Darkcyan
008B8B
Darkgoldenrod
B8860B
Darkgray
A9A9A9
Darkgreen
006400
Darkkhaki
BDB76B
Darkmagenta
8B008B
Darkolivegreen
556B2F
Darkorange
FF8C00
Darkorchid
9932CC
Darkred
8B0000
Darksalmon
E9967A
Darkseagreen
8FBC8F
Darkslateblue
483D8B
Darkslategray
2F4F4F
Darkturquoise
00CED1
Darkviolet
9400D3
Deeppink
FF1493
Deepskyblue
00BFFF
Dimgray
696969
Dodgerblue
1E90FF
Firebrick
B22222
Floralwhite
FFFAF0
Forestgreen
228B22
Fuchsia
FF00FF
Gainsboro
DCDCDC
Ghostwhite
F8F8FF
Gold
FFD700
Goldenrod
DAA520
Gray
808080
Green
008000
Greenyellow
ADFF2F
Honeydew
F0FFF0
Hotpink
FF69B4
Indianred
CD5C5C
Indigo
4B0082
Ivory
FFFFF0
Khaki
F0E68C
Lavendar
E6E6FA
Lavenderblush
FFF0F5
Lawngreen
7CFC00
Lemonchiffon
FFFACD
Lightblue
ADD8E6
Lightcoral
F08080
Lightcyan
E0FFFF
Lightgoldenrodyellow
FAFAD2
Lightgreen
90EE90
Lightgrey
D3D3D3
Lightpink
FFB6C1
Lightsalmon
FFA07A
Lightseagreen
20B2AA
Lightskyblue
87CEFA
Lightslategray
778899
Lightsteelblue
B0C4DE
Lightyellow
FFFFE0
Lime
00FF00
Limegreen
32CD32
Linen
FAF0E6
Magenta
FF00FF
Maroon
800000
Mediumauqamarine
66CDAA
Mediumblue
0000CD
Mediumorchid
BA55D3
Mediumpurple
9370D8
Mediumseagreen
3CB371
Mediumslateblue
7B68EE
Mediumspringgreen
00FA9A
Mediumturquoise
48D1CC
Mediumvioletred
C71585
Midnightblue
191970
Mintcream
F5FFFA
Mistyrose
FFE4E1
Moccasin
FFE4B5
Navajowhite
FFDEAD
Navy
000080
Oldlace
FDF5E6
Olive
808000
Olivedrab
688E23
Orange
FFA500
Orangered
FF4500
Orchid
DA70D6
Palegoldenrod
EEE8AA
Palegreen
98FB98
Paleturquoise
AFEEEE
Palevioletred
D87093
Papayawhip
FFEFD5
Peachpuff
FFDAB9
Peru
CD853F
Pink
FFC0CB
Plum
DDA0DD
Powderblue
B0E0E6
Purple
800080
Red
FF0000
Rosybrown
BC8F8F
Royalblue
4169E1
Saddlebrown
8B4513
Salmon
FA8072
Sandybrown
F4A460
Seagreen
2E8B57
Seashell
FFF5EE
Sienna
A0522D
Silver
C0C0C0
Skyblue
87CEEB
Slateblue
6A5ACD
Slategray
708090
Snow
FFFAFA
Springgreen
00FF7F
Steelblue
4682B4
Tan
D2B48C
Teal
008080
Thistle
D8BFD8
Tomato
FF6347
Turquoise
40E0D0
Violet
EE82EE
Wheat
F5DEB3
White
FFFFFF
Whitesmoke
F5F5F5
Yellow
FFFF00
YellowGreen
9ACD32

Tabla ordenable

ColorNombreValorRojoVerdeAzulBrillo
darkslategray#2F4F4F2f4f4f000011100000111111111111
pink#FFC0CBffc0cb111111100100101100101101
lightskyblue#87CEFA87cefa111011001001011110111100
teal#008080008080011000000000000000000000
mistyrose#FFE4E1ffe4e1111111111100100110100101
indianred#CD5C5Ccd5c5c100111000011111111000100
cornsilk#FFF8DCfff8dc111111110111111101100100
purple#800080800080101000000000000000000000
lightyellow#FFFFE0ffffe0111111111110110110110110
deeppink#FF1493ff1493101100100111100110101101
antiquewhite#FAEBD7faebd7111111110101110001111011
turquoise#40E0D040e0d0011111010001000000000000
darkblue#00008B00008b001000000000001000001001
navy#000080000080001000000000000000000000
khaki#F0E68Cf0e68c111110110100001011010000
royalblue#4169E14169e1001111011000010000000111
linen#FAF0E6faf0e6111111111110100001101000
dodgerblue#1E90FF1e90ff011001001111101101101001
azure#F0FFFFf0ffff111111111111011011011011
whitesmoke#F5F5F5f5f5f5111111111111000111000111
olivedrab#688E23688e23010100101000110010011001
lawngreen#7CFC007cfc00010110110110110110000000
darkgray#A9A9A9a9a9a9111000111000111000000111
sandybrown#F4A460f4a460110101111100000110000000
black#000000000000000000000000000000000000
mediumaquamarine#66CDAA66cdaa011110101000011110101010
forestgreen#228B22228b22010000101000010000111010
lightcoral#F08080f08080111100100100000000000000
darkmagenta#8B008B8b008b101000000000101000101101
orchid#DA70D6da70d6101111010111100001101000
sienna#A0522Da0522d100010101010001001010001
mediumpurple#9370D89370d8101011010111001000100100
ghostwhite#F8F8FFf8f8ff111111111111111001001001
blueviolet#8A2BE28a2be2101001011000110000111010
paleturquoise#AFEEEEafeeee111011111000111111111100
lightgreen#90EE9090ee90111010010101010010010000
darkorchid#9932CC9932cc101001010110101001010100
slateblue#6A5ACD6a5acd001111100010111001110001
gray#808080808080111000000000000000000000
cadetblue#5F9EA05f9ea0011100001110110110110100
mediumspringgreen#00FA9A00fa9a011010010011011000011000
peachpuff#FFDAB9ffdab9111110101111111100110101
lightsalmon#FFA07Affa07a110101111101101100101100
darkseagreen#8FBC8F8fbc8f111000010010111111101101
springgreen#00FF7F00ff7f010011011011011011011011
coral#FF7F50ff7f50100111110111110110110110
midnightblue#191970191970000001001111110000000110
honeydew#F0FFF0f0fff0111111111111010010010010
lightslategray#778899778899011100100101011100100101
darkturquoise#00CED100ced1011011000001010010010001
plum#DDA0DDdda0dd111101010101101101000101
thistle#D8BFD8d8bfd8111101010111111010010010
tan#D2B48Cd2b48c111100010110001011100000
moccasin#FFE4B5ffe4b5111110111101100111100101
indigo#4B00824b0082001100000000100000101100
crimson#DC143Cdc143c100100001111101111000000
aqua#00FFFF00ffff011011011011011011011011
red#FF0000ff0000100100100100100100100100
lime#00FF0000ff00010010010010010010010010
deepskyblue#00BFFF00bfff011001011011011011011011
violet#EE82EEee82ee111101101000101101111000
lavendar#E6E6FAe6e6fa111111111001001110111000
darkcyan#008B8B008b8b011000000000011000011011
oldlace#FDF5E6fdf5e6111111111110100111001110
saddlebrown#8B45138b4513100010000001100010101111
magenta#FF00FFff00ff101101101101101101101101
firebrick#B22222b22222100000111100000000111000
beige#F5F5DCf5f5dc111111110111001111000110
yellow#FFFF00ffff00110110110110110110110110
orange#FFA500ffa500110100110100100110100110
lemonchiffon#FFFACDfffacd111111110110111101110101
darkgreen#006400006400000010010000000010000000
seagreen#2E8B572e8b57010001100001110101111011
fuchsia#FF00FFff00ff101101101101101101101101
blanchedalmond#FFEBCDffebcd111111110100111101110111
mediumblue#0000CD0000cd001001000000001001000001
palegoldenrod#EEE8AAeee8aa111110111000111100101000
lightcyan#E0FFFFe0ffff111111111011011011011011
darkolivegreen#556B2F556b2f000110011100011101011111
silver#C0C0C0c0c0c0111111000000000000000000
mediumseagreen#3CB3713cb371010001111111100100010011
gold#FFD700ffd700110110100110100110110110
brown#A52A2Aa52a2a100000111000011100011100
darkred#8B00008b0000100000000000100000100100
palevioletred#D87093d87093101110010111100000001001
lightgrey#D3D3D3d3d3d3111111000111000000111111
slategray#708090708090011100100101000000000000
mediumturquoise#48D1CC48d1cc011111000010101001000010
green#008000008000010000000000000000000000
chartreuse#7FFF007fff00010110110110110110110110
peru#CD853Fcd853f110100001001101111001111
lightseagreen#20B2AA20b2aa011000111010001000011000
darkslateblue#483D8B483d8b001100010010111010001011
steelblue#4682B44682b4011100001001000101110000
hotpink#FF69B4ff69b4101110111101110101100110
cornflowerblue#6495ED6495ed011101101010001111000011
mintcream#F5FFFAf5fffa111111111111011110011110
powderblue#B0E0E6b0e0e6111011111100000001001000
lightsteelblue#B0C4DEb0c4de111011100101001011001000
darkviolet#9400D39400d3101001000101000100001001
aliceblue#F0F8FFf0f8ff111111111111011001001001
tomato#FF6347ff6347100111110100100101111111
navajowhite#FFDEADffdead111110101110111111110101
ivory#FFFFF0fffff0111111111111110110110110
cyan#00FFFF00ffff011011011011011011011011
rosybrown#BC8F8Fbc8f8f111000100100111111011011
dimgray#696969696969000111111000111000000111
aquamarine#7FFFD47fffd4011111110111110111110110
limegreen#32CD3232cd32010010101101010010101010
wheat#F5DEB3f5deb3111110101111010110011101
olive#808000808000110000000000000000000000
lavenderblush#FFF0F5fff0f5111111111111100101100101
darkgoldenrod#B8860Bb8860b110000100100101010011001
salmon#FA8072fa8072110101101101100000101000
maroon#800000800000100000000000000000000000
floralwhite#FFFAF0fffaf0111111111111110100110100
bisque#FFE4C4ffe4c4111111110100100111100100
yellowgreen#9ACD329acd32110010001101110010101010
white#FFFFFFffffff111111111111111111111111
darkkhaki#BDB76Bbdb76b110001111110101110011111
orangered#FF4500ff4500100110100100100110100110
lightblue#ADD8E6add8e6111011101010110101001100
seashell#FFF5EEfff5ee111111111110101111101110
mediumorchid#BA55D3ba55d3101011100111100010101011
gainsboro#DCDCDCdcdcdc111111000111111111000000
blue#0000FF0000ff001001001001001001001001
palegreen#98FB9898fb98111010010111111000010010
lightgoldenrodyellow#FAFAD2fafad2111111110111110000111000
darkorange#FF8C00ff8c00110100100100110110100100
skyblue#87CEEB87ceeb111011001000011110111101
burlywood#DEB887deb887111100010110110101101001
mediumslateblue#7B68EE7b68ee001111111100111001101100
goldenrod#DAA520daa520110100011100100010100010
lightpink#FFB6C1ffb6c1111101110110100110110101
darksalmon#E9967Ae9967a110101101011101010011100
papayawhip#FFEFD5ffefd5111111110101110111110111
snow#FFFAFAfffafa111111111111111100111100
mediumvioletred#C71585c71585101100000010000111100111
greenyellow#ADFF2Fadff2f110010111010111111011111
chocolate#D2691Ed2691e100110010101011001101010

Iconos de los colores web

Icono 4×35

>

Icono 14×10

Compartir

 
Ir arriba